ახალი ბიზნეს იდეის რეგისტრაცია

განაცხადის შევსებამდე, გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას და მონიშვნით დაადასტურეთ თანხმობა კონკურსში მონაწილეობის პირობებზე!

 • ვარ სრულწლოვანი (18 წლის და მეტი) საქართველოს მოქალაქე
 • არ ვარ საჯარო მოხელე ან ს.ს.ი.პ. მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს თანამშრომელი ან ოჯახის წევრი
 • ამჟამად არ გამაჩნია მიმდინარე ვადაგადაცილებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე
 • მზად ვარ, ბიზნეს იდეების კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, მოვიპოვო სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის სტატუსებიდან ერთერთი: მიკრო მეწარმე, მცირე მეწარმე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი
 • ბიზნეს იდეის განხორციელება არ გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულ საქმიანობას
 • წინამდებარე ბიზნეს იდეის კონკურსში გამარჯვება არ ნიშნავს თანადაფინანსების უფლების მოპოვებას
 • თანადაფინანსების მოსაპოვებლად, საჭიროა კონკურსში მონაწილეობის გაგრძლება, რაც გულისხმობს შემდეგ ეტაპებს:
  1. ბიზნეს გეგმის შედგენის უფასო ტრენინგზე დასწრება
  2. ბიზნეს გეგმის შედგენა
  3. მონაწილეობა და გამარჯვება ბიზნეს გეგმის კონკურსში
  4. მეწარმე სუბიექტთა ამხანაგობად რეგისტრაცია (მხოლოდ ჯგუფის შემთხვევაში)
 • სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის სტატუსის მიღების ხარჯები არ ანაზღაურდება პროგრამის მიერ, მიუხედავად იმისა გავიმარჯვებ ბიზნეს გეგმის კონკურსში თუ არა
 • თანადაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში მომიწევს თანადაფინანსების მინიმუმ 20% ოდენობის ფულადი თანამონაწილეობა ბიზნესის განსახორციელებლად